Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
16th Ryu-O sen - Game 2
4 2003 - 5 2003
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki