Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
16th Ryu-O sen - Game 1
21 2003 - 22 2003
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu