Abe Takashi vs Habu Yoshiharu
15th Ryu-O sen - Game 6
26 2002 - 27 2002
Habu Yoshiharu
Abe Takashi