Habu Yoshiharu vs Abe Takashi
15th Ryu-O sen - Game 5
18 2002 - 19 2002
Abe Takashi
Habu Yoshiharu