Abe Takashi vs Habu Yoshiharu
15th Ryu-O sen - Game 4
9 2002 - 10 2002
Habu Yoshiharu
Abe Takashi