Habu Yoshiharu vs Abe Takashi
15th Ryu-O sen - Game 3
28 2002 - 29 2002
Abe Takashi
Habu Yoshiharu