Abe Takashi vs Habu Yoshiharu
15th Ryu-O sen - Game 2
20 2002 - 21 2002
Habu Yoshiharu
Abe Takashi