Habu Yoshiharu vs Abe Takashi
15th Ryu-O sen - 2nd Replay Game 1
6 2002 - 7 2002
Abe Takashi
Habu Yoshiharu