Abe Takashi vs Habu Yoshiharu
15th Ryu-O sen - Replay Game 1
24 2002 - 24 2002
Habu Yoshiharu
Abe Takashi