Habu Yoshiharu vs Abe Takashi
15th Ryu-O sen - Game 1
23 2002 - 24 2002
Abe Takashi
Habu Yoshiharu