Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
14th Ryu-O Sen - Game 5
29 2001 - 30 2001
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu