Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
14th Ryu-O Sen - Game 3
7 2001 - 8 2001
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu