Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
14th Ryu-O Sen - Game 2
31 2001 - 1 2001
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi