Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
14th Ryu-O Sen - Game 1
16 2001 - 17 2001
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu