Fujii Takeshi vs Suzuki Daisuke
12th Ryu-O sen - Game 4
17 1999 - 18 1999
Suzuki Daisuke
Fujii Takeshi