Fujii Takeshi vs Suzuki Daisuke
12th Ryu-O sen - Game 2
27 1999 - 28 1999
Suzuki Daisuke
Fujii Takeshi