Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
53rd Oi-sen, Game 3
1 2012 - 2 2012
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu