Habu Yoshiharu vs Sugai Tatsuya
58th Oui sen - Round 1
5 2017 - 5 2017
Sugai Tatsuya
Habu Yoshiharu