Sugai Tatsuya

菅井竜也

Habu Yoshiharu vs Sugai Tatsuya (145 moves)
58th Oui sen, Round 1, 5 2017