Saito Shintaro vs Habu Yoshiharu
88th Kisei sen - Round 3
1 2017 - 1 2017
Habu Yoshiharu
Saito Shintaro