Saito Shintaro

斎藤慎太郎

Saito Shintaro vs Habu Yoshiharu (110 moves)
88th Kisei sen, Round 3, 1 2017