Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
84th Kisei-sen - Game 3
6 2013 - 6 2013
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu