Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
84th Kisei-sen - Game 2
22 2013 - 22 2013
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira