Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
84th Kisei-sen - Game 1
4 2013 - 4 2013
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu