Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
60th Oza-sen - Replay Game 4
3 2012 - 3 2012
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu