Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu
60th Oza-sen - Game 4
3 2012 - 3 2012
Habu Yoshiharu
Watanabe Akira