Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira
60th Oza-sen - Game 1
29 2012 - 29 2012
Watanabe Akira
Habu Yoshiharu