Habu Yoshiharu vs Nakamura Taichi
83rd Kisei-sen - Game 3
5 2012 - 5 2012
Nakamura Taichi
Habu Yoshiharu