Habu Yoshiharu vs Nakamura Taichi
83rd Kisei-sen - Game 1
6 2012 - 6 2012
Nakamura Taichi
Habu Yoshiharu