Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu
82nd Kisei-sen - Replay Game 2
25 2011 - 25 2011
Habu Yoshiharu
Fukaura Koichi