Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
82nd Kisei-sen - Game 2
25 2011 - 25 2011
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu