Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
78th Kisei-sen - Game 4
6 2007 - 6 2007
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira