Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu
78th Kisei-sen - Game 2
23 2007 - 23 2007
Sato Yasumitsu
Watanabe Akira