Sato Yasumitsu vs Goda Masataka
73rd Kisei-sen - Game 5
1 2002 - 1 2002
Goda Masataka
Sato Yasumitsu