Sato Yasumitsu vs Goda Masataka
73rd Kisei-sen - Game 4
18 2002 - 18 2002
Goda Masataka
Sato Yasumitsu