Goda Masataka vs Sato Yasumitsu
73rd Kisei-sen - Game 3
4 2002 - 4 2002
Sato Yasumitsu
Goda Masataka