Sato Yasumitsu vs Goda Masataka
73rd Kisei-sen - Game 2
25 2002 - 25 2002
Goda Masataka
Sato Yasumitsu