Goda Masataka vs Sato Yasumitsu
73rd Kisei-sen - Game 1
12 2002 - 12 2002
Sato Yasumitsu
Goda Masataka