Goda Masataka vs Habu Yoshiharu
72nd Kisei-sen - Game 5
6 2001 - 6 2001
Habu Yoshiharu
Goda Masataka