Goda Masataka vs Habu Yoshiharu
72nd Kisei-sen - Game 4
23 2001 - 23 2001
Habu Yoshiharu
Goda Masataka