Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
72nd Kisei-sen - Game 3
6 2001 - 6 2001
Goda Masataka
Habu Yoshiharu