Goda Masataka vs Habu Yoshiharu
72nd Kisei-sen - Game 2
26 2001 - 26 2001
Habu Yoshiharu
Goda Masataka