Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
72nd Kisei-sen - Game 1
16 2001 - 16 2001
Goda Masataka
Habu Yoshiharu