Habu Yoshiharu vs Miura Hiroyuki
68th Meijin-sen - Game 4
18 2010 - 19 2010
Miura Hiroyuki
Habu Yoshiharu