Miura Hiroyuki vs Habu Yoshiharu
68th Meijin-sen - Game 3
6 2010 - 7 2010
Habu Yoshiharu
Miura Hiroyuki