Habu Yoshiharu vs Miura Hiroyuki
68th Meijin-sen - Game 2
20 2010 - 21 2010
Miura Hiroyuki
Habu Yoshiharu