Miura Hiroyuki vs Habu Yoshiharu
68th Meijin-sen - Game 1
8 2010 - 9 2010
Habu Yoshiharu
Miura Hiroyuki