Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
67th Meijin-sen - Game 7
23 2009 - 24 2009
Goda Masataka
Habu Yoshiharu