Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
67th Meijin-sen - Game 6
15 2009 - 16 2009
Goda Masataka
Habu Yoshiharu