Goda Masataka vs Habu Yoshiharu
67th Meijin-sen - Game 5
2 2009 - 3 2009
Habu Yoshiharu
Goda Masataka